เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย


วันที่ 13 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมนิมานรดี ร่วมต้อนรับนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลฟากห้วย

2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26
2023-06-09
2023-06-06
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-22
2023-03-18