เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมต้อนรับรองปลัดเทศบาล


วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมนิมรดีนำโดยนายอุเทน พิมพิสาร นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย นายสว่าง แก้วโกมล รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย นายสิทธิพร ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำบลฟากห้วย

ร่วมต้อนรับ นายภิรมย์ วงษ์ศรีแก้ว เพื่อมาปฏิบัติงานในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลฯ และเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนให้กับเทศบาลตำบลฟากห้วยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญประเทศร่วมส่งด้วยในครั้งนี้

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-12
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-13
2024-04-17