เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


จิตอาสาเทศบาลตำบลฟากห้วย


 ทีมจิตอาสาเทศบาลตำบลฟากห้วย (ชุดฌาปนกิจ) ในงานฌาปนกิจคุณยายสำเภา บุญยืน  วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

ณ วัดสวนอุดม(ปากั้ง) ตำบลฟากห้วย

นางเบญจา บุญครุฑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจิดาภา วงษ์นุช ผู้ช่วยครูผุู้ดูแลเด็ก(ศูนย์บ้านหนองผักบุ้ง)

นางสาวช่อลัดดา บานเย็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์ฟากห้วย)

นายประสงค์ หอกคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายประวิทย์ วงษ์พันธ์ พนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26