เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมรับมอบสิ่งของจากทาง พม. จ.สระแก้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่กรณีประสบภาวะทุพพลภาพและสุงอายุ


นายสิทธิพร ประเสริฐ (รองกอล์ฟ)รองนายกเทศมนตรี ร่วมรับมอบสิ่งของจากทาง พม. จ.สระแก้ว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่กรณีประสบภาวะทุพพลภาพและสุงอายุ 

โดยมีนาย นายชยุต จำนงค์ศร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลฟากห้วยร่วมรับตรวจสอบสิ่งของในครั้งนี้ด้วย

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26