เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 


25 มีนาคม 2567 ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต" ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้ทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย


25 มีนาคม 2567 ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต"  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลฟากห้วย ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งได้ทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2024-05-13
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-18
2023-10-05
2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26