เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

แผนที่เทศบาลตำบลฟากห้วย

 

 เทศบาลตำบลฟากห้วย

191 หมู่ที่ 7 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

โทรศัพท์  0-3724-7341  โทรสาร 0-3724-7341

E- mail : saraban@faghuay.go.th
 
Facebook :  เทศบาลตำบลฟากห้วย

Website : www.faghuay.go.th