เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 5 ม.ค. 2567 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการกาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 5 ม.ค. 2567 ]10
4 คู่มือปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ [ 9 พ.ค. 2566 ]12
5 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ค. 2566 ]11
6 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ [ 2 พ.ค. 2566 ]15
7 คู่มือสำหรับประชาชน [ 10 เม.ย. 2566 ]14
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 22 เม.ย. 2565 ]17
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2565 ]16
10 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 เม.ย. 2565 ]16
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2564 ]19
12 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2564 ]19