เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

การจัดเก็บภาษี


ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ