เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 

 

 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง