เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว :www.faghuay.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]3
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 1) 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]3
8 เรียกประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]14
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่1และ2 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
10 เอกสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และการส่งรายงาน [ 20 ต.ค. 2565 ]11
11 ประกาศรายงานการประชุมสภา 2565 (รวม) [ 20 พ.ค. 2565 ]12