เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
  วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลฟากห้วยได้ทำลายบัตรเลือกตั้งตามกฎหมายการเลือกตั้ง[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 119]
 
  เทศบาลจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกๆ วันพุธ ช่วงเวลา 15:30-16:00 น. เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 116]
 
  คณะผู้บริหาร,พนักงาน,ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 118]
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 119]
 
  26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย ร่วมใจ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 183]
 
  6 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ สวนอินทร์นฤมิต[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 163]
 
  3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุม อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว[วันที่ 2023-06-03][ผู้อ่าน 114]
 
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น. การจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 101]
 
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 106]
 
   กิจกรรม 18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย "วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี" สดุดี พระบาบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ทรงพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น วางพานพุ...[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 280]
 
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟากห้วย เพื่อมอบนโยบายให้กับเทศบาลตำบลฟากห้วย และทำการพูดคุยกัน[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 150]
 
   วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ทางเทศบาลตำบลฟากห้วย นำโดย นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย) นางสุรีย์พร บุญสร้าง (รองปลัดเทศบาลตำบลฟา...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 118]
 

หน้า 1|2|3