เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น. การจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 5]
 
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฟากห้วย[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 21]
 
   กิจกรรม 18 มีนาคม 2566 วันท้องถิ่นไทย "วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี" สดุดี พระบาบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ที่ทรงพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น วางพานพุ...[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 194]
 
  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลฟากห้วย เพื่อมอบนโยบายให้กับเทศบาลตำบลฟากห้วย และทำการพูดคุยกัน[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 74]
 
   วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ทางเทศบาลตำบลฟากห้วย นำโดย นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย) นางสุรีย์พร บุญสร้าง (รองปลัดเทศบาลตำบลฟา...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมจับรางวัลย้อนหลัง วันปีใหม่2023[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 61]
 
  วันที่ 12 มกราคม 2566 โครงการปล่อยปลาเพื่อน้อมถวายเป็นพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 73]
 
  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 78]
 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย ได้มีการประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลฟากห้วย[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สุขใจ[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 154]
 

หน้า 1|2|3