เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]60
2 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ม.ค. 2565 ]127
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ..2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]139
4 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]141
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2564 ]8
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ต.ค. 2564 ]9
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ต.ค. 2564 ]7
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ต.ค. 2564 ]8
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 ต.ค. 2564 ]6
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 4 ต.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4