เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
 


เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย ได้มีการประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นายอุเทน พิมพิสาร (นายกเทศมนตรีตำบลฟากห้วย) พร้อมด้วย  นางสุรีย์พร บุญสร้าง รองปลัดเทศบาลฯ รองนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฟากห้วย  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลฟากห้วย ชั้น 2

2023-08-31
2023-07-06
2023-06-26
2023-06-09
2023-06-06
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-22
2023-03-18
2023-02-03