เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว : www.faghuay.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565
 
กองช่าง

 
 
  นายชยุต จำนงค์ศร
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
  โทรศัพท์ : 0908899987  
 
   
  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
     
 
 ว่าง   ว่าง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
     
   
 
- ว่าง -
นายยุทธพงษ์ เบ็ดกระโทก
นายศิริศักดิ์ ชมกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ : 0613952091 โทรศัพท์ : 0655612170
 
 
 
ว่าง
นายประวิทย์ วงษ์พันธ์
นายบุญชู กบกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา คนงาน คนงาน
  โทรศัพท์ : 0992211967 โทรศัพท์ : 0949429240
 
 
 
นายมานพ ดุสิต
นายกิตติกร ดาราศร
นายอนุพงษ์ จันทร์แสง
คนงาน คนงาน คนงาน
โทรศัพท์ : 0926896661 โทรศัพท์ : 0989600862